25 март 2019 г. почеток 12 часот

„Doomsday clock“ е тема на конкурсот за карикатура кој го распиша Дом на кутура „Тошо Арсов“ – Виница минатата година во рамки на Фестивалот за хумор и сатира „Ин Виница веритас“. Темата испровоцира преку 250 светски карикатуристи да испратат свои карикатури на конкурсот од кои жири комисијата во состав: Дарко Дрљевич (Црна Гора), Никола Драгаш(Србија) и Миливој Симеонов (Виница), издвоија 44 карикатури кои всушност ја сочинуваат изложбата.

Наградени катикатури: прва нагарада Musa Gumus, Турција, втората Oleksy Kustovsky, Украина и третата награда Amir Soheili од Иран.

Формат на карикатурите: (43-А4 и 1-А3)

ТРАГАЧИ ПО ПАРАДОКСИ
(алманах на афоризми)

1.Застапени 28 најпознати афористичари од

-МАКЕДОНИЈА( Иван Карадак, Љупчо Силјановски, Васил Толев-ски , Витомир Долински и Миле Ѓорѓијоски).
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА(Јово Николиќ и Екрем Мациќ)
-БУГАРИЈА(Турхан Расијев, Валентин Димитров, Веселин Зидаров)
-ПОЛСКА( Габриел Лауб)
-РОМАНИЈА( Валериу Бутулеску)
-РУСИЈА(Владимир Шојхер, Аркадиј Давидович, Сергеј Сидоров, Јевгениј Кашејев)
-СРБИЈА(Милован Витезовиќ, Весна Денчиќ, Александар Баљак, Александар Чотриќ, Нинус Несторовиќ, Зран Т. Поповиќ, Слободан Симиќ, Милан Тодоров и Бојан Љубеновиќ)
-ХРВАТСКА( Јандре Дрмиќ)
-ЦРНА ГОРА(Владислав Влаховиќ)

Во книгата има избор од преку две илјади афоризми од сите автори.
Заедно сите автори имаат објавено повеќе од триста книги.
Носители се на сите најзначајни награди од областа на сатирата, во своите земји и странство.
Преведувани на голем број светски јазици.
Книгата е двојазична македонско-српско издание.
Книгата досега има две изданија.
Издавач:Фестивал за хумор и сатира „Ин Виница веритас“ Виница
Книгата досега е промовирана на: Фестивалот за хумор и сатира „Ин Виница веритас“ во Виница, саемот на книгата во Београд,
Србија, Темишвар, Романија, Македонска Каменица, Пехчево.
Промотор на книгата:Миле Ѓорѓијоски, сатиричар, кој воедно е и составувач на книгата.
Рецензенти: Александар Чотриќ, Србија и Васил Толевски, Македо-нија, кои ќе имаат свое браќање на промоцијата.
Со свои афоризми ќе се претстават:
Александар Чотриќ, Васил Толевски, Витомир Долински и Миле Ѓорѓијоски(автори застапени во книгата)
Гости афористичари: Ацо Ѓорѓиев, Јане Атанасов, Ленче Стоиме-нова, Ѓоѓи Панов и Атанас Крлевски.
Гости поезија: Анита Бошкова, Христина Деолска и Јасминка Атана-сова Силјановска.