Да им дадеме поддршка на младите сликари

ИЗЛОЖБА
на учениците од Училиштето за цртање
и сликање при НУЦК “Бели Мугри ” – Кочани на тема:
ФОЛКЛОР

12 мај 2017 год. (Петок)
почеток: 19:30h