Во Националната установа – Центар за култура “Бели мугри” – Кочани во четврток 12.04.2018 год. во Салон фоаје 2, со почеток од 12часот ќе биде отворена Изложбата “Ченто” биографија низ фотографии, автор: Рубинчо Белчевски