Денес, 10 септември во 12 часот, отварање на изложбата 25 – та ликовна колонија „Лазар Софијанов„ – Кратово