Меѓународна ликовна колонија Карпино 2015.

Тринаесетатта Меѓународна ликовна колонија “ Карпино 2015 “ на која имаат учествувано 15 уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Украина. Во процесот на реализација и творење на оваа ликовна колонија уметниците имаат создадено преку 35 дела.
На 03.03.2016 година во 19:00 h, ќе биде отворена изложба на делата од оваа ликовна колонија во Националната установа Центар за Култура- “Бели Мугри” во Кочани.