Книжевен и музички портрет на роднокрајниот автор Атанас Георгиев.

серијал од проектот „ПОЕЗИЈАТА – ПОВОД И ПРИЧИНА“

31.01.2018 ГОДИНА СРЕДА 18 часот САЛОН ФОАЈЕ 2