Почитувани автори од областа на културата, здруженија на граѓани, асоцијации, чадор-организации и неформални групи, ве информираме дека во тек е КОНКУРС за учество во проект од национален интерес во културата, манифестација ” Нов културен бран “2017 година.

Националната установа ЦК ” Бели мугри ” – Кочани, ви се нуди како една од можните локации за реализирање на вашите предлог – проекти.

За повеќе информации во подолу објавениот конкурс.

http://www.kultura.gov.mk/index.php/odnosi-so-javnost/soopstenija/2975-manifestacija-nov-kulturen-bran-2017