Петок, 20 декември со почеток во 18:30 часот, концерт ќе одржи фолклорниот ансамбл „Мугри“