БИДЕТЕ ТАМУ!
Ноќ спроти светскиот ден на театарот

Организирано од: НУЦК “Бели Мугри” Кочани,
СОУ “Љупчо Сантов” Кочани и Општина Кочани