25 мај 2021 год. 12 часот, фоаје
„ ОМАЖ “ за Блаже Конески – по повод 100 години од неговото раѓање
 
Учесници:
Подготовката на омажот: Славица Цветкова, професор по македонски јазик и литература.
Презентери на стихови: Љупка Јорданова, Игбал Саидова, Матеј Беличев и Раман Рушенов – под менторство на Стручниот соработник за литературна дејност Габриела Стефановска
 
ЗАПАЗЕНИ СЕ СИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
* Задолжително носење маска
* Задолжително мерење на температура
* Ве молиме држете растојание
ШТИТЕЈЌИ СЕ СЕБЕСИ , СЕ ГРИЖИМЕ И ЗА ОСТАНАТИТЕ.