На изложбата со наслов „Организам со волја и страст за себеутврдување“, Надица Атанасова во соработка со кочанските уметници Наталија Теодосиева и Михаил Митев, преку фотографии прикажува неколку растројства на човечкото битие.

Публиката се судира со емоции предизвикани од болка, страв, конфузија, незнаење, а во продолжение истите тие фотографии потврдуваат дека и по тие состојби човек може да биде посилен и стабилен.