Премиера на ЦРВЕНКАПА ВО НЕБАЈКА
 
 
Автор : Соња Богдановиќ
Режија : Перо Даниловски
Тон и светло : Влатко Мишов, Тони Георгиев
Реализација на сценска визија : Љубица Петрова, Горан Горгиев
Учествуваат : Анастасија Михајлова, Игбал Саидова, Љупка Јорданова , Ања Ситновска, Марија Ангелова, Раман Рушенов, Матеј Беличев.