На 25 март точно во 12 часот беше претставена книгата „Тргачи по парадокси“ од Миле Ѓорѓијоски.