Вечерва 10.07.2019 год. со почеток од 19:00ч. Во Салон Промоција на книгата „Виничко кале“ Том 1 на Сашко Темелков.