Во Националната установа Центар за култура „Бели мугри“ во Кочани, се одржа поетска средба  на која беше претставена поезијата на роднокрајниот автор Киро Герасимов објавена на македонски јазик и препеана на турски, полски, словенечки, црногорски и српски јазик.