РАБОТИЛНИЦА И СЕМИНАР ЗА ГАЈДА 29.05.2021 ГОДИНА е проект од годишната програма за 2021ва година на НУЦК ” Бели мугри ” – Кочани.
 
Oбраќање на модераторот Никола Ѓоргиев.

Предвање на Проф. Доктор Родна Величковска-Етномузиколог во својство на предавач на тема Гајдата низ фолклорното творештво во минатото.

Демонстрирање и објаснување на процесот на изработка на делови од Гајда – демонстратор Бобан Анаќиев ,  стручен соработник за фолклор и сценско музичка дејност Драги Атанасов.