На ден 12.07.2021 година со почеток во 12 часот, самостојна изложба на ВЛАДИМИР ТЕМКОВ.

Владимир Темков е роден е во Кавадарци во 1959 година. Средно уметничко училиште, Педагошка академија и Факултет за ликовни уметности завршува во Скопје, каде и магистрира. Реализирал бројни самостојни изложби во земјата и во странство, а бил дел и од голем број на групни претставувањаСамостојни изложби:
1983 –Кавадарци
1984-Охрид
1987-Вуковар(Хрватска)
1987-Осиек (Хрватска)
1988-Кавадарци
1989-Битола
1990-Кавадарци
1990-Неготино
1994,97,99-Кавадарци
1999-Велес
1999-Штип
2000-Струмица
2000-Радовиш
2000-Панаѓуриште(Бугарија)
2000-Пазарџик(Бугарија)
2001,02-Кавадарци
2003-Велес
2003-Штип
2003-Струмица
2004-Гевгелија
2005-Битола и многу други
Групни изложби:
1980,81- Скопје
1981-Љубљана (Словенија)
1983-Кавадарци
1987-Бојевац
Сите групни изложби на ДЛУ Кавадарци и многу други меѓународни изложби.