ЌЕ ИМА СМЕА ДО СОЛЗИ со Солза и Смеа

Театарската група Солза и Смеа ќе настапува во НУЦК “Бели Мугри” – Кочани во Понеделник 10 Април во 20:00 Часот.
Билети по цена од 130 ден.