„Црвенкапа и збунетиот Волк“ – гостување на Народен Театар Штип

Вторник 26.3 / почеток 12:30 часот / влез 50 денари