Од 13 до 15 ноември 2015 година Фолклорниот ансамбл „Мугри“ при Националната установа – Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани учествуваше на Третиот собор на изворно творештво – Зубин Поток, Косово. На соброт зедоа учество следниве културни уметнички друштва и групи:
ФА „Мугри“ – Кочани, Р. Македонија
КУД „Ѓердан“ Ивањица, Р. Србија
КУД „Брвеница“ – Брвеник, Р. Србија
КУД „Врело“ – Шипово, Република Србија
КУД „Драгачевски вез“ – Лучани, Р. Србија
Друштво за традиционално пеење – Нова Варош, Р. Србија
Пеачко друштво „Распеан Златибор“ Рожденство кај Златибор, Р. Србија
Здружение на гуслари – Крагуевац, Р. Србија
КУД „Кнез Лазар“ – Ужичка Пожега, Р. Србија
Пеачко друштво – Баљевац, Р. Србија
Здружение на гуслари „Бановиќ Страхиња“ – Митровица, Косово
КУД „Мокра Гора“ – Зубин Поток, Косово