Учениците од ОО „Страшо Пинџур“ од Соколарци, Општина Чешиново-Облешево, на седмиот Детски драмски фестивал……во ЦК „Бели мугри“ во Кочани денеска се претставија со претставата „Жената што го пукнала ѓаволот“, за која ментор е Тодорка Стоименова