Смртта на Кочо Рацин, создателот на патронот на установата, 13 јуни, Националната установа – Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани го одбележа работно……со дружење и активности на ФА „Мугри“ кај манастирот „Св. Илија“, село Бели, попознато „Кај дабот“.

Своите обврски, наместо еден, ги одржаа неколку часа. Децата не беа уморни, бараа уште едно оро, уште едно, уште едно… ги раздвои телефонските повици на нивните родители.
Дружење, работно и малку забава.