На 09.10.2018 година во Сала (влез од задната летна сцена) во Националната установа – Центар за култура “Бели мугри” – Кочани со почеток од 19:00часот ќе биде реализиран  КОНЦЕРТ 2018 Македонски Браз Квинтет во состав на:
Драганчо Младеновски -труба
Александар Златевски -труба
Антонио Костовски – хорна
Димче Белчовски – тромбон
и Александар Нинич -туба

– Програма –

1. M.Пенеља – “Fiesta de Candelaria”
2. M.Пенеља – “El Gato Montes”
3. В.Ц.Хенди – “St.Louis Blues”
4. Џ.Гершвин – “Swanee”
5. Ј.Блејк – “The Chevy Chase”
6. Ц.Робертс – “The Junk Man Rag”

– Пауза-

7. С.Робертс – “Flowing Bowl”
8. С.Компанек – “Killer Tango”
9. Б.Хауард – “Fly me to the Moon”
10. К.Дебиси – “Golliwogg’s Cake Walk”
11. С.Вондер – “Sir Duke”