НУЦК „Бели мугри“

Ул. “Кеј на револуција” бб.
2300 Кочани
тел: 033 272 181

Националната установа – Центар за култура „Бели мугри“ – Кочани се наоѓа во централното градско подрачје, во градскиот парк. Од исток е улицата „Кеј на револуцијата“, од запад Кочанска Река, од југ градскиот парк и од север детското игралиште.

11 + 13 =