Од 20 април до 5-ти мај ќе се одржи Детскиот драмски фестива по осми пат, традиционално во организација на ЦК „Бели мугри“.

Програма

ПОНЕДЕЛНИК, 20.04.2015
11:00 часот
ОУ „Јонче Смугрески“ – с. Обршани, Кривогаштани
„ЕХ, МОДА, МОДА!“

13:00 часот
ООУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани
„ГНЕВОТ НА ЗЕВС“

15:00 часот
ОУ „Јонче Смугрески“ – с. Обршани, Кривогаштани
„ЗАБРАНЕТА ЉУБОВ“

ВТОРНИК, 21.04. 2015
11:00 часот
ОУ „Малина Попиванова“ – Кочани
„РЕВОЛУЦИОНЕРКАТА ОД КОЧАНИ“

13:00 часот
ОУ „Кочо Рацин“ – Охрид
„СОЖИВОТ“

СРЕДА, 22.04. 2015
11:00 часот
ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово
„ЧОРБАЏИ ТЕОДОС“

13:00 часот
ОУ „Благој Кирков“ – Велес
„ДОБРИОТ УЧИТЕЛ“

19:30 часот
Ликовна изложба „ЖИТНИ ПОЛИЊА“ – Владимир Темков

ПОНЕДЕЛНИК, 27.04. 2015
11:00 часот
ОУ „Гоце Делчев“ – Виница
„ПРОШКА“

13:00 часот
ОУ „Кирил и Методиј“ – Велес
„ЦАРЧЕ – ЖАРЧЕ“
ВТОРНИК, 28.04. 2015
11:00 часот
ОУ „Методи Митевски – Брицо“ – Лозово
„ЦРНО – БЕЛИОТ СВЕТ НА ДЕЦАТА“

13:00 часот
ОУ „Вера Циривири Трена“ – Скопје
„СЕШТОЛОГИЈА И ПОНЕКОЈА УЧЕНИЧКА ЛУДОРИЈА“

СРЕДА, 29.04. 2015
11:00 часот
ОУ „Рајко жинзифов“ – Велес
„КОЈА Е МОЈАТА МАЈКА“ – текст: Лила Арсова

12:15 часот
Промоција на книга драмски текстове „СОНЧЕВАТА ТРПЕЗА“ – Лила Арсова

13:00 часот
ОУ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ – с. Младо Нагоричане
„ЗОНА ЗАМФИРОВА“

18:00 часот
ООУ „Крсте П. Мисирков“ – Радовиш
„ДЕЦА НА СОНЦЕТО НА РАСПАРЧЕНАТА ЗЕМЈА“

ЧЕТВРТОК, 30.04. 2015
11:00 часот
ООУ „Славчо Стојменски“ – Виница
„СВАДБА“

13:00 часот
ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Скопје
„ОТРОВЕН ЛЕК“

ПОНЕДЕЛНИК, 04.05.2015
12:00 часот
ОУ „Синиша Стоилов“ – Зрновци
„ОЈЛЕ БРАДА ВО ЖИВОТИНСКА БАЛАДА“

ВТОРНИК, 05.05.2015
10:00 часот
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НАЈДОБРИТЕ
ВЛЕЗ СЛОБОДЕН