“Мозаик – соработка во традиција, и современо живеење”

Инсталација на нов мозаик во Кочани во рамките на проектот “Мозаик – соработка во традиција, и...

Read More